0

De dubbel-piramide

De komende periode is vanwege het niet doorgaan van de voorjaarscompetitie rustig op wedstrijdgebied. Bovendien begrijpen we dat veel beginnende leden, die nog geen competitie spelen, het wel [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search