Voor deelnemers en bezoekers gelden nog een aantal corona regels, namelijk:

  • Houdt de 1,5 meter afstand in acht en probeer zoveel mogelijk op een vaste (zit)plek te blijven.
  • Op de tafels liggen registratieformulieren met een verklaring dat je geen corona gerelateerde klachten hebt. Vul deze a.u.b. bij ieder bezoek aan de club in.
  • In de kantine mogen maximaal 5 personen aanwezig zijn.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search